krajské sdružení hasičů Královehradeckého kraje
partner pro hasiče www.vyzbrojna.cz

VÝKONNÝ VÝBOR KSH Královéhradeckého kraje

Ivan Kraus – starosta KSH KHK
Ing. Vladimír Vondruška - náměstek starosty 
Eva Steinerová - náměstek starosty
Jiří Řeháček   
Miloslav Bárta
Milan Kligl
Ing. Jiří Šeps
Milada Řeháková
Vladislava Šídlová
Marcela Hlávková
Jitka Martincová
Milan Dufka
Julie Burdychová

Zápisy VV KSH:

Zápis z VV KSH 10. 3. 2020

Zápis z VV KSH 30. 1. 2020

Zápis z VV KSH 5. 9. 2019

Zápis z VV KSH 21. 5. 2019

Zápis z VV KSH 14. 3. 2019

Zápis z VV KSH 31. 1. 2019

Zápis z VV KSH 1. 11. 2018

Zápis z VV KSH 30. 8. 2018

Zápis z VV KSH 17. 5. 2018

Zápis z VV KSH 15. 3. 2018

Zápis z VV KSH 30. 1. 2018

Zápis z VV KSH 8. 11. 2017

Zápis z Vedení KSH 31. 8. 2017

Zápis z VV KSH 16. 2. 2017

Zápis z VV KSH 20. 10. 2016

Zápis z VV KSH 15. 3. 2016

Zápis z VV KSH 10. 9. 2015

Zápis z VV KSH 5.3.2015

Zápis z VV KSH 22.1.2015

Zápis z VV KSH 15. 5. 2014

Zápis z VV KSH 25. 3. 2014

Zápis z VV KSH 6. 2. 2014

Zápis z VV KSH 8. 10. 2013

Zápis z VV KSH 16. 5. 2013

Zápis z VV KSH 7. 2. 2013 

 Ostatní zápisy:

Zápis ze Shromáždění představitelů OSH KHK 23. 4. 2021

Zápis ze Shromáždění představitelů OSH KHK 17. 5. 2019

Zápis ze Shromáždění představitelů OSH KHK a Oslav ke 100. výročí vzniku Československa 11. 5. 2018

Zápis ze Shromáždění delegátů OSH KHK 12. 5. 2017

Volební Shromáždění delegátů OSH KHK 11. dubna 2015 - zápis, usnesení, hlavní zaměření činnosti KSH do roku 2020

Zápis ze Shromáždění představitelů OSH KHK 29. 11. 2013

Usnesení ze Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje 17. 4. 2010


VEDENÍ KSH Královéhradeckého kraje

Ivan Kraus
Ing. Vladimír Vondruška
Eva Steinerová
Jiří Řreháček
Miloslav Bárta

KRAJSKÁ KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA 

Dagmar Bittnerová (HK) – vedoucí rady
Michal Vejnar (TU)
Josef Klouček (RK)
Petra Škvrnová (JČ)
Jana Kubešová (NA)
 
Plánovaná kontrolní činnost:
- 18. 9. 2021 OSH Trutnov (na vlastní žádost)