Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje je organizační jednotkou SHČMS a je samostatnou účetní jednotkou.
 
Registrace Stanov u Městského soudu v Praze, pod číslem listiny L 2096/SL3/MSPH a založených do Sbírky listin dne 26.11.2014 v plném znění. 
 
Základní údaje
Adresa sídla:
SHČMS – Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
Na Struze 30
541 01 Trutnov
IČ: 71175083
ID datové schránky: dmi7vwi
 
Orgány KSH jsou:
  • Shromáždění představitelů OSH Královéhradeckého kraje
  • Výkonný výbor (VV)
  • Vedení
  • Starosta
  • Krajská kontrolní a revizní rada (KKRR)